Εγκαταστάσεις

Ο όμιλος Automotivo διαθέτει τρεις αδειοδοτημένες κάθετες μονάδες, στελεχωμένες με πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό και εξοπλισμένες με υπερσύγχρονα μέσα, όπως ειδικό λογισμικό όπου τηρείται αναλυτική βάση δεδομένων για κάθε όχημα.

Automotivo ΧαλάνδριΛ.Κηφισίας 278
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 32
N. Αττικής
+30 2106817447
sales6@automotivo.gr

Automotivo ΓέρακαςΚαστοριάς 15
Γέρακας, Τ.Κ. 153 44
N. Αττικής
30 2106618686
sales2@automotivo.gr